Jakie funkcje pełni notariusz?

Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg medyczny, czy estetyczny?
21 marca, 2017
Adwokat Toruń - Adwokat sprawy rozwodowe - Adwokat sprawy karne - Adwokat sprawy cywilne - Dobry adwokat Toruń
Adwokat – jak nim zostać i nie zwariować?
22 marca, 2017

Jakie funkcje pełni notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz to zawód wymagający precyzji i szerokiej znajomości prawa. Zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest chronienie czynności prawnych, oraz przeciwdziałanie występowaniu konfliktów na tle przeróżnych sytuacji życiowych. Notariusz jest zatem głównym nadzorcom litery prawa, troszcząc się o bezpieczeństwo swoich Klientów.

Notariusz prócz tak powszechnych zadań jak sporządzanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi kwestiami, takimi jak chociażby deponowanie papierów wartościowych. Spora liczba z nas prawdopodobnie myśli, że kancelaria notarialna to placówka z wypełnionymi po brzeg regałami i drewnianym biurkiem za którym przesiaduje doświadczona Pani Notariusz. Dzisiaj taki wizerunek biura notarialnego jest już historią, bowiem co raz większa ilość notariuszy spisuje dokumenty na komputerach, magazynując wszelkie akta i umowy na przenośnych pamięciach. Faktycznie, notariusze to bardzo praktyczni urzędnicy, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak na przykład kupno domu.

W dalszej części tekstu dowiesz się jakie czynności wykonuje każdy notariusz i co należy do głównych czynności notarialnych.

Kim jest notariusz?

W zamierzchłych czasach notariusz określany był regentem. Jednostka ta miała kompetencje do pełnienia władzy w imieniu króla w trakcie jego nieobecności. Oczywiście teraz notariusze specjalizują się w czymś kompletnie odmiennym, jednak pewna grupa ich działań jest jednoznacznie związana z działalnością państwa. Choćby konstruowanie aktów notarialnych poświadczających własność konkretnej nieruchomości.

Co trzeba dokonać, by zostać zdolnym do pracy notariuszem. Jest to stosunkowo złożony proces, choć każdego roku wiele osób otrzymuje nominację na tą pozycję. Każdy kto marzy o tym by stać się notariuszem powinien na początku zrealizować studia prawnicze. Kolejnym warunkiem jest skończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3,5 roku i zakończona jest pisemnym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po zakończonej praktyce aplikacyjnej, dana osoba zostaje powołana notariuszem przez ustawowo określonego ministra, który narzuca miejsce siedziby kancelarii.

Notariusze nie są, jak wielu uznaje, urzędnikami publicznymi. Korzystają jednak z zbioru praw publicznych, między innymi z specjalnej ochrony osobistej. Poszczególny aspekt pracy notariusza jest ustalony w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Dobrze jest zaakcentować, że cennik usług notariusza są określone z góry. Jest to taksa notarialna

Czym zajmuje się notariusz?

Jak już wspomnieliśmy działalność notariusza jest całkowicie uregulowana w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Co to implikuje? Notariusz nie jest w stanie świadczyć innych aktywności, niż te wypisane w powyższej regulacji. Katalog zadań notariusza jest zamknięty, dlatego łatwo jest stwierdzić czym szczegółowo zajmują się osoby sprawujące taki urząd.

Oto wyczerpująca lista czynności notarialnych:

  • przygotowywanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument urzędowy, który może być zrealizowany tylko przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, gdyż zaświadcza oświadczenie woli i jest dowodem na dokonanie pewnych czynności prawnych. Niektóre ustawy zastrzegają formę aktu notarialnego dla ważności pewnych czynności prawnych, takich jak na przykład umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości.
  • Redagowanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna realizowana przez notariusza. Najczęściej poświadcza się własnoręczny podpis na kopiach oryginalnego dokumentu.
  • Przekazywanie oświadczeń – działalność ta polega na oddaniu drugiej stronie oświadczenia, które może rodzić dla niej konsekwencje prawne. To zadanie sprawdza się w trakcie trwania różnych konfliktów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez odnotowanie protokołu potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Najczęściej notariusz jest zatrudniany do napisania protokołu plenarnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Przygotowywanie protestów weksli i czeków – protest czeku jest procedurą, którą dokonuje notariusz zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Powodem protestu może być nieodebranie weksla lub rezygnacja z zapłaty weksla.
  • Depozyt notarialny – notariusz przechowuje nie tylko papiery prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy oznaczone w szczegółowych aktach prawa.
  • Przygotowywanie odpisów dokumentów – wypis jest ogólnie odtworzeniem oryginału dokumentu. Notariusz w taki sposób deklaruje, że kopia dokumentu jest spójna z jego oryginałem.
  • Opracowywanie aktów prawnych – notariusz na prośbę strony jest upoważniony do stworzenia danego aktu prawnego.

Jak z całą pewnością zaobserwowaliście działalność notariusza nie jest wcale taka banalna. To od niego zależy pozytywne zakończenie konkretnej czynności prawnej. Dzierży on na swoich barkach znaczną odpowiedzialność zawodową, gdyż istotą jego pracy jest w głównej mierze zapobieganie sporom prawnym.

Obok wcześniej wymienionych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem pozostałych mniejszych zadań wyznaczonych w przepisach szczególnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli szukasz notariusza, który roztropnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się uznaniem Klientów, koniecznie skonsultuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.