Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Medycyna estetyczna
12 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – redukcja zmarszczek i ujędrnianie skóry
24 września, 2019

Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma wiele zadań, jakie zobowiązują do roztropności oraz sumienności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego fachu. Każda sprawa, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw przedstawionych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na kilka mniejszych kategorii, które obejmują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych reguł i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to wykroczenia, z którymi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się przestępstwa, jakie mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Z reguły są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, na przykład jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się też sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń albo fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy w prawie karnym, powodują znaczną szkodę wobec osób poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa seksualne, a także zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do bardziej złożonych spraw, dlatego że dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć zły wpływ na wizerunek marki. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, aby procedury sądowe jak najmniej rzutowały na pozycję, renomę i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich czynności mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Bardzo często prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza gdy ma zachęcać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły karne sprawy skarbowe są wynikiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zwykle nie wynika z niewiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest także zasadne , gdy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wywołania szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie niezbędny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również gdy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną odkryte dochody z tajnych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd trzeba dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które wcześniej zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym podjąć pewnie działania. Są to zatem sprawy związane z sposobem oraz warunkami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny lub wykonywaniem obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Często skazani także zabiegają o orzeczenie kary łącznej w przypadku, kiedy popełnionych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku albo zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają również przypadki, kiedy osadzony domaga się rekompensaty od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na złe warunki w celi. Adwokat może także osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej wliczają się do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to skutki takich działań mogą okazać się dla sprawców poważne i zawierać takie środki karne jak na przykład: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj uwzględniane są tu także wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, choć z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz ze śmieceniem. Wykroczeniowe sprawy karne to również nieodpowiednie usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego lub wykonywanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.