Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Angielski Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany LED
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament u notariusza

Sporządzenie testamentu służy oddaniu zgromadzonego majątku jako następstwo śmierci. Testament to dokument, w jakim wymienia się takie osoby, jakie otrzymają spadek. Aby dokument był pełnomocny musi spełniać parę wymagań zawartych w prawie spadkowym. Przede wszystkim osoba planująca sporządzić testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych i sporządzić go bez pośredników przy całkowitej świadomości czynu. Testament ma moc jedynie w chwili otwarcia spadku, to znaczy po śmierci spadkodawcy. W innym przypadku podzielnie majątku na bazie testamentu jest bezprawne. Zgodnie z przepisami testator może spisać testament w 3 formach, ale według każdej z nich należy zachować wskazane przez prawo wytyczne.

Jakie wyróżniamy formy testamentu?

Testament własnoręczny – zgodnie z tą formą spadkodawca musi spisać całą treść testamentu odręcznie i uzupełnić go pełną datą i podpisem. Równie ważne jest, żeby z zapisu wynikało, jakim osobom oddany zostanie dobytek i w jakiej części, jeśli na przykład zostanie rozdzielony na więcej niż jedną osobę. W takiej formie niedopuszczalny jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – sporządza się go zazwyczaj w formie aktu notarialnego. Z doświadczenia notariuszy wynika, że lepiej jest wybrać ten rodzaj testamentu, nie tylko ze względu na to, że notariusz zadba o poprawność dokumentu. Pisane ręcznie testamenty są często podważane, kiedy dochodzi do konfliktów między spadkobiercami. Sporządzenie testamentu w kancelarii notariusza gwarantuje, że testament będzie poprawny . Sporządza się go w gronie dwóch świadków, którzy tak samo jak testator i notariusz składają podpisy potwierdzające sporządzenie dokumentu. Dodatkowym poświadczeniem jest także protokół spisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – wykorzystuje się go tylko wówczas, gdy istnieje szczególne prawdopodobieństwo nagłej śmierci spadkodawcy. Dotyczy to okoliczności szczególnych np. wojny, ciężkiej choroby, epidemii. Tego rodzaju testament może zostać przygotowany w jednoczesnej obecności trzech świadków i musi zostać zapisany, po czym podpisany przez przynajmniej dwóch świadków.

Istotne jest także to, że każdy testament będzie nieobowiązujący jeśli testator spisze go pod przymusem lub pod wpływem błędu, czyli jeśli nie będzie spisany świadomie i z w własnej woli. Co więcej testament dotyczy woli jednej osoby, więc nie może zostać zapisany na przykład wspólnie przez małżonków.

Zapisywanie testamentu u notariusza w kancelarii notarialnej przynosi korzyści

Notariusz musi odmówić spisania testamentu jeżeli tylko ma wątpliwość, czy testator oświadcza wolę pod przymusem lub nie jest całkowicie świadomy swojej decyzji. Jeżeli nie ma w tej kwestii wątpliwości, poza bazową zaletą – pewnością, że przygotowany u notariusza testament jest zgodny z prawem i pełnomocny, wyróżniamy też inne korzyści wynikające ze sporządzenia testamentu u notariusza.

Dzięki pomocy notariusza stworzenie dokumentu nie powinno być skomplikowane, a ponadto jego postanowienia będą zrozumiałe i nie pozostawią wątpliwości pod względem woli spadkodawcy. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do podważenia w momencie konfliktów pomiędzy spadkobiercami lub pozostałymi osobami, jakie nie zostaną uwzględnione w testamencie.

Dodatkowo, warto pamiętać, że wszelkie akty notarialne przygotowane u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące zabierają tylko odpis. Za sprawą tego oryginał pozostaje bezpieczny i nawet jeżeli odpis ulegnie zniszczeniu lub zgubi, bez większych trudności można odebrać następny u notariusza.

Sporządzenie testamentu u notariusza pozwala też na umieszczenie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą odszukać informację, w której kancelarii notarialnej znajduje się testament, w jakim zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba sporządziła testament jest niejawna do jej śmierci. Rejestr pomaga znaleźć miejsce testamentu, a sam zapis jest darmowy, własnowolny i w każdej chwili można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie w formie zapisu windykacyjnego. Wykorzystując taki zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Istotne jest, żeby w chwili otwarcia spadku przedmiot był własnością spadkodawcy, inaczej ten zapis będzie nieważny.

Jak odwołać testament?

Najważniejszym testamentem jest ten sporządzony jako ostatni, dlatego najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest spisanie nowego. W aktualnym dokumencie sporządzonym u notariusza, zaznacza się odwołanie poprzedniego. Jeśli nie będzie takiego wskazania aktualny testament odwołuje wcześniejszy o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu lub odebranie mu cech, które wskazują jego ważność. Testament może być odwołany w całości lub tylko częściowo.

Notariusz Toruń

Komentarze są wyłączone.